Bestemmingsplan ‘Lunteren, uitbreiding bedrijventerrein De Stroet’ gewijzigd vastgesteld

DeLunterengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan ‘Lunteren, uitbreiding bedrijventerrein De Stroet’ gewijzigd vastgesteld.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaaknummer 405246Op 21 september 2023 heeft de gemeenteraad van Ede het bestemmingsplan ‘Lunteren, uitbreiding bedrijventerrein De Stroet’ gewijzigd vastgesteld. Dit vastgestelde bestemmingsplan heeft identificatienummer NL.IMRO.0228.BP2021LUNT0003-0301.InzageU kunt het plan en de daarbij behorende stukken van donderdag 5 oktober 2023 tot en met donderdag 16 november 2023 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer 14 0318.Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien. Gebied en gevolgHet plan voorziet in de uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet. Het gebied waar dit plan over gaat ligt ten oosten van het bestaande bedrijventerrein De Stroet en ten westen van de kern Lunteren. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 19,35 hectare. Ca. 10,25 hectare bestaat uit gronden die als bedrijventerrein zijn bestemd. Ca. 1,99 hectare is bestemd voor verkeersdoeleinden en ca. 7,11 hectare is bestemd voor openbaar groen en water. Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het plan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen. Voor de exacte wijzigingen verwijzen wij u naar de ‘Nota van Zienswijzen en Wijzigingen’ van het vastgestelde bestemmingsplan.BeroepBent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u alleen beroep instellen wanneer u op tijd een zienswijze over het ontwerpplan heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.Daarnaast kunt u gedurende de inzageperiode een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde plan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zowel het beroepschrift als het eventuele verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen. Dit kan via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLunterengids.nl op 06-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lunteren, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLunterengids.nl
Redactie deLunterengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lunteren
  2. gmb-2023-420175

Gerelateerde berichten