Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Postweg 95 en 103 te Lunteren

DeLunterengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Postweg 95 en 103 te Lunteren.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanvraag om ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming ontvangen voor het slopen van twee boerderijen met schuren, het kappen van bomen en het omvormen van landbouwgrond tot een bedrijventerrein (De Stroet IV), waarbij verblijfplaatsen van beschermde diersoorten soorten verdwijnen of worden verstoord en gemitigeerd moeten worden.Het voornemen is om de ontheffing te verlenen.Mogelijkheid van inzienHet ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2022-014686.Zienswijze indienen?Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen. Vermeld bij een zienswijze het zaaknummer 2022-014686. Onderaan het ontwerpbesluit leest u hier meer over.Wilt u meer weten?Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deLunterengids.nl op 17-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lunteren, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLunterengids.nl
Redactie deLunterengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen lunteren
  2. prb-2024-6711

Gerelateerde berichten