Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld Lunteren Centrum, Dorpsstaat 86 en 86a gemeente Ede

DeLunterengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld Lunteren Centrum, Dorpsstaat 86 en 86a gemeente Ede.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad van Ede het bestemmingsplan ‘Lunteren Centrum, Dorpsstraat 86 en 86a’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2010LUNC0001-0301, in Lunteren vastgesteld. U kunt het plan en de daarbij behorende stukken van donderdag 31 januari 2013 tot en met woensdag 13 maart 2013 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. De balie is op de volgende momenten geopend: • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur; • maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, alleen op afspraak; • elke eerste woensdag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (0318) 680 336. Online kunt u terecht op www.ede.nl/bestemmingsplannen Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link naar het plan. Daarnaast kunt u het plan inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Wilbrinkstraat aan de zuidzijde en het Nieuwe Erf aan de noordzijde. De bestemmingsplanwijziging maakt de realisatie van wooneenheden in de achterhuizen op de percelen Dorpsstraat 86 en 86a te Lunteren mogelijk. Tevens wordt de ontsluiting van de percelen naar de Oranjestraat planologisch mogelijk gemaakt. Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht op het plan zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen. Er zijn wijzigingen aangebracht in de tekst van de volgende paragrafen: • 2.1 Streekplan; • 2.2 Nota Wonen 2007-2015, visie naar realisering; • 2.2.2 Realisering van betaalbare woningbouw en • 3.2.1 Parkeren. Voor de exacte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan. Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen wanneer u op tijd een zienswijze op het ontwerpplan heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, of wanneer u bezwaar heeft tegen de wijziging van het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerpplan. Daarnaast kunt u gedurende deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde plan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zowel het beroepsschrift als het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deLunterengids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lunteren, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLunterengids.nl
Redactie deLunterengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen lunteren
  2. stcrt-2013-2120

Gerelateerde berichten