Wijzigingsplan vastgesteld Agrarisch Buitengebied, Lunteren, Molenweg 12, Ede

DeLunterengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Wijzigingsplan vastgesteld Agrarisch Buitengebied, Lunteren, Molenweg 12, Ede.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op grond van art. 3.6 Wro Op 8 januari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede het wijzigingsplan ‘Agrarisch Buitengebied, Lunteren, Molenweg 12’, met nummer NL.IMRO.0228.BPW2012AGBG0014-0301 vastgesteld. U kunt het plan en de daarbij behorende stukken van donderdag 10 januari 2013 tot en met woensdag 20 februari 2013 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. De balie is op de volgende momenten geopend: • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur; • maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, alleen op afspraak; • elke eerste woensdag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (0318) 680 336. Online kunt u terecht op www.ede.nl/bestemmingsplannen. Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link naar het plan. Daarnaast kunt u het plan inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het perceel Molenweg 12 te Lunteren is gelegen in het agrarisch buitengebied, in buurtschap ‘De Venen’. In het kader van de regeling omtrent functieverandering van voormalige agrarische percelen is de eigenaar van dit perceel voornemens de agrarische opstallen te slopen en daarvoor in de plaats een woning terug te bouwen met een maximale inhoudsmaat van 660 m3. De voormalige bedrijfswoning blijft behouden. Op de locatie wijzigt de agrarische bestemming in ‘wonen’. Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen wanneer u op tijd een zienswijze op het ontwerpplan heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Daarnaast kunt u gedurende deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde plan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zowel het beroepsschrift als het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deLunterengids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lunteren, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLunterengids.nl
Redactie deLunterengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen lunteren
  2. stcrt-2013-582

Gerelateerde berichten