Bestemmingsplan Lunteren, Boslaan 68, Ede

DeLunterengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan Lunteren, Boslaan 68, Ede.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 14 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Ede het bestemmingsplan ‘Lunteren, Boslaan 68’, met nummerNL.IMRO.0228.BP2012VELU0003-0301, in Lunteren vastgesteld. U kunt het plan en de daarbij behorende stukken van donderdag 28 maart tot en met woensdag 8 mei 2013 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. De balie is op de volgende momenten geopend: • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur; • maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, alleen op afspraak; • elke eerste woensdag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (0318) 680 336. Online kunt u terecht op www.ede.nl/bestemmingsplannen. Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link naar het plan. Daarnaast kunt u het plan inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de locatie Boslaan 68 in Lunteren is het voormalige herstellingsoord ‘Mens en Samenleving’ gelegen. Het gebouw dateert uit 1900 en is aangewezen als rijksmonument. Het complex bevindt zich buiten de bebouwde kom van Lunteren aan de zuidzijde van de Boslaan in het Luntersche Buurtbos. Voor deze locatie zijn plannen ingediend om het gebouw om te vormen tot (luxe) appartementen. Hiervoor is een bestemmingswijziging nodig. Door de verbouw van het complex kan het monument worden behouden. Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen wanneer u op tijd een zienswijze op het ontwerpplan heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde plan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zowel het beroepsschrift als het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deLunterengids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lunteren, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLunterengids.nl
Redactie deLunterengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen lunteren
  2. stcrt-2013-7985

Gerelateerde berichten